Ritme en dementie

Naarmate dementie vordert neemt het taalgeheugen af, maar het ritmisch geheugen niet. Het ritmisch geheugen kan gebruikt worden voor zorgeloos en plezierig contact. Eenvoudige handdansen stimuleren stem, lichaam, en ziel. De Rhythm Beats Blues methode is een fijne ervaring voor beide danspartners. Lees meer.

Over Nontropolis

Nontropolis is het virtuele thuis van maker en wereldburger Marcel Baaijens. Genieten van Marcel zijn verhalen, fotografie, kunst, dans en nog veel meer. De winkel biedt diensten, workshops, presentaties en creatieve producten van Marcel aan.

Over de auteur

Marcel Baaijens (1956) is multi-creatief. Marcel is dansdocent (L.V.B. Cert.), architect (Bouwkundig Ingenieur) en  kunstpedagoog (Masters in Art and Art Education). Hij streeft ernaar bewust te leven, te inspireren, met eerbied voor mensen en de aarde.

Deze pagina is onder constructie.