Een stil fragment uit de video ‘Een sessie met Anne’ (2017) laat zien hoe ritme, aangeboden door middel van een eenvoudige hand dans, kan leiden tot een warmhartig, stressvrij, en non-verbaal contact met een totaal onbekende.

Trailer (Nederlands): 3:09

Een voorbeeld uit Ierland (Engels): 7:38

Voorbeeld uit Griekenland (Engels): 3:44

Deze mevrouw met dementie leest niets, en staart slechts naar de foto's. Zij slaat gedurende lange tijd met een ritmische regelmaat de bladzijdes om.

Naarmate de dementie vordert, neemt de taalvaardigheid af, maar het ritmisch geheugen niet. Ritme wordt voor het eerst in de baarmoeder ervaren en in het geheugen opgeslagen. Het blijft ons daarom tot het laatst bij. Het ritme wordt fysiek overgebracht, dus niet via muziek of zang. Denk daarbij aan de schommelende bewegingen van een lopende moeder of het ritmisch tikken van haar hart.

Ritme kan als een non-verbaal communicatie middel gebruikt worden om te contact te maken met mensen die niet meer, of nauwelijks nog verbaal zijn. Toegepast als een eenvoudige handdans, activeert de methode stem, lichaam en ziel en schept het een gevoel van verbondenheid.

Het actief en fysiek aangeven van een ritme raakt letterlijk en figuurlijk de mens. Misschien omdat een mens dit als eerste communicatie tussen moeder en kind ervaren heeft in de geborgenheid van de baarmoeder

Muziek en liedjes hebben ritme en zorgen voor een tijdsduur, structuur, en een gezellige sfeer. Daardoor ondersteunen ze degene die de methode aanbied. Eenvoudige handdansen stimuleren het ritmisch geheugen en een gevoel van verbondenheid. Het is een activiteit die beide danspartners plezier en voldoening geeft. Familiebezoeken krijgen weer inhoud.

De methode is gebaseerd op principes van Basisstimulatie theorie (Duistland), Holistisch Pulseren methode (Nieuw Zeeland) en Sitdance (Nieuw Zeeland). Marcel Baaijens combineert deze kennis en ervaring in een methode die eenvoudig maar desalniettemin significant is. Door middel van korte workshops maakt hij deze methode toegankelijk voor iedereen. De methode is persoonsgericht, intuïtief, leerzaam, en gewoon leuk.

De Engelstalige titel ‘Rhythm Beats (dementie) Blues’ is een woordspeling op ‘Rhythm & Blues’ de naam van een muziek genre. Een ‘Beat’ is een slag, een hartslag, een ritmische slag, maar kan ook ‘verslaan’ betekenen. ‘Blues’ is een muziek stijl, maar staat ook voor ‘neerslachtigheid’ en ‘depressie’. ‘Rhythm Beats Blues’, kan dus ‘Ritme verslaat neerslachtigheid’ betekenen. In dit geval betreft het neerslachtigheid ten gevolge van dementie in zowel personen met dementie, als de personen in de hun omgeving.